top of page

אימוץ וצו הורות פסיקתי

מהם צו אימוץ וצו הורות וההבדל ביניהם

אימוץ בתוך המשפחה - 

על פי חוק אימוץ ילדים תשמ"א-1981, אדם יכול לאמץ ילד של בן זוגו, הכל בהתאם להנחיות ותנאים מקדימים ספציפיים ופרוצדורה הכוללת הגשת בקשה לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריהם.

צו הורות פסיקתי - 

בשנים האחרונות, "נולד" מסלול מקביל לאימוץ לבנות זוג לסביות המגדילות את התא המשפחתי שלהן. האחת יולדת את ילד והשנייה מעוניינת אף היא להירשם כאמו מבחינה רשמית.

מסלול זה הנו מהיר יותר, קל וגמיש יותר ממסלול האימוץ הקלאסי, תוך הבנה של המערכת כי מדובר אך ורק ברישום של מצב הקיים בלאו הכי ושונה בתכלית השינוי מאימוץ שבו מעורבים שירותי הרווחה ויש ספרי אימוץ שנפתחים בגיל 18. כאן הילד נולד לתוך מסגרת משפחתית שיש לתת לה תוקף משפטי דה פאקטו.

כמובן שבמסגרת צו הורות פסיקתי ניתן להשתמש גם במסגרת בני זוג הטרוסקסואלים שאחד מהם מעוניין לאמץ את ילדו הביולוגי של בן זוגו, בהתקיים התנאים המתאימים.

bottom of page