top of page

גישור

הדרך הטובה ביותר להגיע להסכמות

 

מהו הליך גישור? יצירת גשר, פשוטו כמשמעו, בין שני צדדים או יותר, הנדרשים להגיע להסכמה ומתקשים לעשות כן בכוחות עצמם. תהליך הגישור מסייע להם להגיע להסכמות הטובות ביותר עבור כל אחד מהם בנסיבות הספיציפיות. 

 

מתי בעצם פונים לגישור? כאשר נתקלים באי הסכמות אותן יש לפתור למען הליך החיים התקין, או להליך משפטי. בבוא הצדדים לערוך הסכם מכל סוג: הסכם ממון, הסכם גירושין, הסכם בין יורשים ועוד.

הליך הגישור הנו וולונטרי בהסכמת הצדדים ותוך חובת סודיות ואי שימוש בהליך משפטי בעתיד, (אם יהיה). מורכב בדרך כלל ממספר פגישות שחלקן משותפות לצדדים וחלקן נפרדות ובמהלכו תיווצר קרקע פוריה עבור הצדדים שתאפשר להם להגיע להסכמות ביניהם באופן המיטבי ביותר.

bottom of page