top of page

ייעוץ אופציות הורות

לנשים יחידניות

הבחירה להיות אם חד הורית

ייעוץ משפטי ייחודי לנשים יחידניות המעוניינות להביא ילד לעולם.

במהלך פגישת הייעוץ נפרסות בפניהן כל האופציות להבאת ילד העומדות לרשותן וכמובן, מהן המשמעויות המשפטיות של כל אופציה.

 

כשכל המידע בפניהן, יבחרו את הבחירה הנכונה ביותר עבורן ויתכננו את דרך הפעולה שלהן.

חשוב לדעת, כי לכל דרך בה תבחר האישה תהיינה השלכות משמעותיות, משפטיות ופרקטיות, הן על עתידן והן לגבי עתידו של הילד שעתיד להיוולד.

bottom of page