top of page

הורות משותפת

זוג שחבר לשם הבאת ילד משותף

הורות משותפת היא כאשר גבר ואישה שבדרך כלל אינם בני זוג, חוברים ביניהם לשם הבאת ילד משותף לעולם. 

לזוג כזה חשוב ביותר ואף נדרש לערוך ביניהם הסכם הורות משותפת, שבו יעגנו בכתב את ההסכמות שביניהם בנוגע לכל האספקטים של גידול הילד, כולל מזונותיו, משמורת והסדרי השהיה שלו. מטרת ההסכם הנה לצפות פני עתיד, ככל האפשר, למנוע חיכוכים מיותרים בין הצדדים ולסייע להם לחיות חיי משפחה טובים וזורמים.

לכן, כאשר זוג כזה מגיע אלי, אני פורשת בפניהם ומסבה את תשומת לבם לכל הנקודות שזקוקות להתייחסות מצדם.

החל מהשלב שלפני הכניסה להריון (הסכמה לגבי בדיקות רפואיות, הפסקת הריון חלילה ועוד), מהלך ההריון, הלידה, רכישות השונות והתנהלות כלכלית לצורכי הילד ועל לאספקטים השונים בגידולו. המטרה היא למנוע ככל האפשר חיכוכים מיותרים בעתיד.

 

תהליך כזה אורך כ-3 פגישות ובסיומו יחתמו הצדדים על הסכם שיאושר עם הולדת הילד המשותף בבית המשפט לענייני משפחה באיזור מגוריהם.

bottom of page