צוואות

חשיבות עריכת צוואה

מי יידע מתי יגיע יומו של אדם? כנראה שלא לנו התשובות...

על כן, מומלץ בראש ובראשונה לוודא ולהבין מה אומר חוק הירושה, כולל את המשמעות לגבינו ואם יתעורר הצורך, אף לערוך צוואה.

 

בפגישת ייעוץ ירושה וצוואה, ראשית נפרט מיהם יורשינו על פי חוק הירושה תשכ"ה-1965, לאחר מכן נבין האם הדבר עולה בקנה אחד עם הרצונות ובמקרה שלא - מומלץ לערוך צוואה.

בעריכת צוואה יש להיות מודעים לאלטרנטיבות השונות שנותן בידינו חוק הירושה ולהשכיל להשתמש בהן, על מנת להפיק את המירב, הכול בהתאם לרצונות המצווה.