top of page

ידועים בציבור

מי הם הידועים בציבור ומה חשוב לדעת

בימינו, בני זוג רבים חיים ביחד ולא נישאים. חלקם מתוך בחירה וחלקם בלית ברירה.

כאשר בני זוג מתגוררים ביחד, תחת קורת גג ומנהלים משק בית משותף, הם מוגדרים כ"ידועים בציבור", דהיינו: הציבור רואה בהם זוג לכל דבר ועניין וככאלה הם גם זכאים כמעט לכל הזכויות שלהן זכאי זוג נשוי, לרבות: זכויות מהמדינה, רישום במוסד לביטוח לאומי, זכות לרשת בן זוגם ועוד.

עם זאת, ההלכה המשפטית גורסת כי השיתוף הרכושי שחל בין ידועים בציבור שונה מזו שחל בין זוגות נשואים וחשוב מאוד לעמוד על טיבה ולהסדיר נושא זה בהתאם.

על כן, חשוב לשמוע ייעוץ מקצועי ספציפי בנוגע לזכויות, חובות והסדרים משפטיים של ידועים בציבור.

bottom of page