top of page
  • Writer's pictureלימור רוטלמן, עו"ד ומגשרת

גירושין ידידותיים - יש "חיה" כזאתאספר לכם על זוג מאוד מיוחד שהיתה לי הזכות לסייע להם בסיום חיי הנישואין שלהם. הכימיה ביניהם היה ניכרת. השיח ביניהם שוטף ומכבד, מתובל בהומור. בפגישתנו הראשונה הכרתי זוג אנשים שהם קודם כל חברים טובים ושלהפתעתי מסתדרים ביניהם טוב יותר מהרבה זוגות נשואים באושר...


בראש ובראשונה וידאתי עמם, כפי שאני עושה עם כל זוג שמגיע אלי, שהגיעו לגישור גירושין רק לאחר שכבר כבר פנו לייעוץ או לטיפול זוגי. הם אכן כבר עברו את שלב הטיפול ועדיין גמלה בליבם ההחלטה להיפרד, אבל החליטו שיעשו כן בדרך ידידותית.


הם לא טעו, גישור אכן מהווה פלטפורמה מצוינת לגירושין ידידותיים, כאלה ששני בני הזוג השכילו להבין שהם אמנם מעוניינים בפרידה, אך נזהרים שלא לגרום נזק בתהליך הפרידה, הן זה לזו והן לילדים המשותפים.

חשוב לציין כי מטבע הדברים לא הכול היה "ורוד" בתהליך הגישור של אותו זוג ועלו גם חילוקי דעות ביניהם, בנוגע לחלוקת הרכוש, בנוגע לחובת המזונות ולעלויות צרכי הילדים – מחלוקות אלה עלולות להיות לא פשוטות, אך לאורך כל תהליך הגישור הם שמרו על כבוד הדדי ועל החיוך והמילה הטובה כשצריך.


ההכרה כי זהו תהליך לא פשוט של שניהם, מלווה בהבנה ששיקפתי עבורם לאורך כל הדרך, כי אני איתם יד ביד עד שהפתרון המתאים יימצא וכן העיבוד של הצרכים, האפשרויות, הרצונות, החששות והיכולות, עזרו להם לצלוח את המשברים ולהגיע לסיום הנישואין באופן שלא מוטט את עולמם. התמונה ששלחו לי מבית הקפה שבו ישבו לאחר הגט חיממה את ליבי.


אז נכון, הם היו יוצאי דופן בידידות הרבה ששררה ביניהם (עד היום). אך ככלל, התהליך של גישור הגירושין מאפשר לפרידה להיות ידידותית יותר, בטח ובטח לעומת התנגחויות בבית המשפט. השיח המשותף, שלעיתים יכול להיות מאוד טעון, מכיל בתוכו גם את שורש ההבנה שהם עוברים את הכול ביחד והפתרון המתאים יימצא גם הוא.


לתהליך כזה חשוב להגיע עם מטענים מלאים בסבלנות, להכיר בכך שמדובר גם בתהליך רגשי שכל אחד מבני הזוג עובר והסבלנות אכן תשתלם בסופו של יום.28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page