top of page
  • Writer's pictureלימור רוטלמן, עו"ד ומגשרת

ידועים בציבור- מה חשוב לדעת?

ריכזתי מספר שאלות שאני נשאלות לעיתים קרובות והן חשובות מאוד בעיני עבור כל זוג שעבר להתגורר ביחד, או מנהל קשר זוגי ללא נישואין.


לתשומת לבכם, המידע הינו כללי ומרוכז ויש בו כדי לשפוך מעט אור על הנושא, אך כמובן אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני בנושא.


* מיהם ה"ידועים בציבור"?

ההגדרה הכללית היא שידועים בציבור הנם זוג המתגורר ביחד תחת קורת גג משותפת ומנהל משק בית משותף. אגב, אין חובה לניהול חשבון בנק משותף, או ילדים משותפים כדי להיקרא ידועים בציבור.

עם זאת, חשוב לדעת כי במקרים מסויימים יכירו בזוג כידועים בציבור גם אם חלקו לא בית אחד, אלא מספר בתים משותפים. הכול תלוי בין השאר במשך החיים המשותפים, עוצמת הקשר ועוד מבחנים רבים שנקבעו בפסיקת בית המשפט.


* מהן זכויות ידועים בציבור ?

בני זוג ידועים בציבור זכאים לרוב רובן של הזכויות להן זכאי בני זוג נשואים, כולל מחיר למשתכן.

אמנם סטאטוס הידועים בציבור, בניגוד לסטאטוסים אחרים (רווק/נשוי/גרוש/אלמן) אינו נרשם במשרד הפנים, אך בהחלט ניתן לרשום אותו במוסד לביטוח לאומי לשם קבלת זכויות מהמדינה שמקבילות לזכויות של זוג נשוי. אפשרות זו תקפה גם לגבי זוגות בני/ות אותו מין!


* האם קיים שיתוף רכושי אינהרנטי בין ידועים בציבור?

עצם החיים המשותפים יכול להוביל במקרים מסויימים לשיתוף רכושי בין בני הזוג. בניגוד לזוגו נשוי, היקפו של שיתוף זה אינו ברור ואינו מוסדר בחוק. המשמעות הישירה לכך היא שכאשר אחד מבני הזוג ילך לעולמו, או אם בני הזוג ייפרדו, יהיה צורך לקבוע האם התקיים ביניהם שיתוף רכושי ומה היקפו. באין הסכמה, הדבר ייקבע על יד בית המשפט לענייני משפחה. על מנת למנוע מצב זה, מומלץ לידועים בציבור להגדיר מראש את גבולות השיתוף הרכושי שלהם ולציין מהו הרכוש שאותו הם בוחרים לשתף (אם בכלל), באמצעות חתימה על הסכם חיים משותפים.


* האם ידועים בציבור יורשים זה את זה?

רבים אינם מודעים לעובדה שעל פי חוק הירושה תשכ"ה-1965 בני זוג ידועים בציבור באופן פוטנציאלי יירשו זה את זה כאילו היו נשואים. כלומר, גם אם יש ביניהם הסכם שקובע הפרדה רכושית מוחלטת הם עדיין יוגדרו כיורשים של בן הזוג הנפטר. חשוב להיות מודעים לכך ואם יש רצון לקבוע הורשה אחרת, יש לעגן זאת בצוואה ויפה שעה אחת קודם.


לסיכום, ידועים בציבור הנו סטאטוס המקנה זכויות רבות מחד והשלכות רכושיות מאידך.

על כן, מומלץ מאוד לזוג הסבור כי הוא נכלל בהגדרת סטאטוס זה לפנות לייעוץ משפטי מקצועי בכדי להסיר ספק ולשפוך אור וכן על מנת להסדיר את כל הכרוך בהסדרה משפטית.44 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page